Gameserver Statistics

Last update 22nd of March 2018 at 12:45 GMT+1
Average Skill Level: 0.764

Player of the week
Rank Name Dmg Hours Skill
1
United_Kingdom =PLO=*Billy*Th
138.1k 22.3
1.16
2
Netherlands TaNaKa
72.8k 9.3
1.83
3
Germany oWnjzZ.to3.5
67.9k 12.8
1.15

All Time Statistics
Rank Name Dmg Hours Skill
  -
Netherlands TaNaKa
1.1M 130.9
1.94
 +2
Italy Painful_dea
893.2k 184.3
0.98
  -
United_Kingdom =PLO=*Billy
901.5k 152.8
1.1
  -2
France (CB)-Rackam
926.3k 200
0.85
 +1
Netherlands .
669.4k 103.1
1.36
 +4
France ninho`
617.2k 77.5
1.76
 +6
Poland N
592.5k 73.7
1.91
  -3
United_States LiveHunt
798.4k 207
0.66
  -2
Poland no
642.7k 113.7
1.11
10   -1
France TO3.5
637.5k 118.6
1.14
11  +6
Germany iaR!chrZ
576.1k 95.1
1.44
12   -1
Netherlands Xenith
593.9k 94.8
1.32
13  +3
Netherlands rpH`Peterie
579.5k 87
1.39
14  +1
Germany KruegeR
580.7k 108.8
1.09
15   -7
Norway I_am_dead
641.2k 183.6
0.63
16   -2
Poland RollnRock.
589.9k 129.1
0.94
17   -5
Sweden ZEE.WONK
592.6k 115.6
0.96
18   -
Germany Mr.Hankey
562.4k 127.2
0.88
19  +1
Germany flip
523.1k 99.3
1.12
20   -1
Estonia [M]atu^*
538k 101.6
1.05
21  +7
Canada Gallard0
459k 92.6
1.08
22  +9
Poland 141251185
424.1k 62
1.73
23   -
United_Kingdom McShefferty
497.1k 92.3
1.12
24   -3
Czech_Republic z3r0
521k 116.5
0.9
25   -3
Poland Yoda
512.1k 91.4
1.07
26   -
Belgium Meppeshwepp
468.2k 100
0.92
27   -
Italy VeniVidiVic
462.2k 111.7
0.81
28  +2
United_Kingdom elsat~bober
431.8k 65.1
1.39
29   -
Netherlands knocker
440.6k 98.4
0.92
30   -5
France maitre_frag
492.4k 113.8
0.77
31  +2
Italy B4zoO
413.2k 142.4
0.61
32   -8
United_States MadManKille
496k 171.2
0.49
33  +3
Austria Nato-TR
361k 95.2
0.85
34   -2
France Josef
418.3k 140.9
0.6
35  +12
United_Kingdom 01001110
313.7k 41.7
1.91
36  +1
Netherlands kean.Ti
347.2k 59.2
1.24
37   -2
Poland `qHp-maslo
362.6k 87.6
0.84
38  +2
Netherlands Raz0r.cl^
332.5k 58.2
1.22
39   -1
Poland F4rty.!c
341k 60.3
1.19
40   -1
Germany Wutzi_der_W
334.9k 58.3
1.18
41  +1
Poland `qHp-ZzZiMn
327.6k 51.9
1.27
42   -8
France TO[C]rash
377.4k 108
0.61
43  +9
Netherlands Alper
290.9k 93.1
0.68
44   -
Netherlands hauwiE
315.2k 44.5
1.49
45  +1
Netherlands IND0|mrkeci
314k 82.5
0.83
46  +2
United_Kingdom eVz.mp3
311.4k 67
0.95
47   -2
Poland Mats
314.5k 64.3
1.07
48   -5
Poland OrSoN.pl
320.7k 90.4
0.7
49   -8
Turkey USTA
329.9k 115
0.56
50  +1
Poland elsat~`fajn
292.9k 37.6
1.61

Previous
Next